Banner
首页 > 新闻动态 > 内容
贴片钽电容与贴片电感如何区分?
- 2020-10-28-

        21世纪随着贴片钽电容降生很多长相差不多的东西映入我们的视线,特别是贴片元器件如贴片钽电容与贴片电感这些贴片系列大小封装都是一样那么如何辨别呢?

        辨别法:

        1.包装辨别:

        假如是盘装的话那么我们就能够看它们上面贴的标签,电容的单位为uf,pf,nf电感的单位为nh uh mh。

        2.外观辨别:

        假如是散的话那么可从外观辨别,贴片电容普通电容体颜色较深一些(黑色,微黄两种),贴片电感颜色比拟浅没那么黑,而且无微黄这种颜色,如何还不肯定的话那么能够参照下面的办法

        3.万用表测试:

        简单的方法就是用万用表的导通档量两端,假如蜂鸣器响了,就是电感,不响就是贴片钽电容